Huisregels

Voor aanvang van een eerste behandeling wordt u een aantal vragen gesteld (anamnese) met betrekking tot uw sportieve en medische verleden

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt

Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruikt u medicijnen, dan kan ik u vragen of u overlegt met deze arts of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden

Als u informatie achterhoudt over eventuele ziektes en/of blessures dan kunt u mij NIET verantwoordelijk stellen voor de eventuele gevolgen tijdens of na de massage

Bij verhindering s.v.p. de gemaakte afspraak minimaal 24 uur van tevoren annuleren/verzetten

Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog in het vaandel. Wellness by Sabrina verwacht van haar cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen

Vanuit het hygiëne oogpunt, wordt het op prijs gesteld dat u vlak voor de massage behandeling heeft gedoucht. Dat is niet alleen voor mij prettig om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan

Mobiele telefoons dienen tijdens de behandeling uitgeschakeld te zijn

In de praktijk worden beslist GEEN erotische massages uitgevoerd

Massagepraktijk Wellness by Sabrina behoudt zich het recht voor u te weigeren indien u onder invloed bent van drank of drugs of als u agressief, seksueel of intimiderend gedrag vertoont

Massagepraktijk Wellness by Sabrina is een praktijk waar uitsluitend vrouwen worden behandeld